Υπηρεσίες


Διανομή Φυλλαδίων

Υπεύθυνη Διανομή Φυλλαδίων Door to Door

Google maps

Καταχώρηση της επιχείρησης σας στους χάρτες της Google

Προώθηση

Στοχευμένη προώθηση της επιχείρησης σας

Διαφήμιση

Διαφήμιση μέσω του Δικτύου μας

Κατασκευή Ιστοσελίδων

Κατασκευή Ιστοσελίδων με μικρό κόστος

Social Media Marketing

Αξιοποίηση της δύναμης των social media για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.

Συνεργασία

Στοχευμένο κοινό

Αποτελεσματική Διαφήμιση

Αύξηση Πωλήσεων

Στρατηγική επιτυχίας